www.stalgelkenhoeve.nl of www.clunforest.eu  
line decor
 Ton en Rineke van der Toorn                                                                                                                
line decor

 
 
 


 


 
 
Valley Cluns in the centre of Holland.

On the border of the Gelderse Vallei and the Veluwe, near the town of Barneveld (famous about it’s breed of chicken and it’s eggs), are grazing our with care bred Clun Forest sheep.

Since the year of 1991 we are breeding this race and have our own bloodline. We are breeding on elegance and development of muscles. The flock counts a number of 14 ewes, some breeding rams and a number of selected ewe lambs. To refresh the bloodline, we regularly buy some topsheep(mainly rams) from England , France and the Nethelands. The sheep of  “Stal Gelkenhoeve” are be very loved and  sometimes  being exported to some other countries such as Belgium and France . Our Flock has the breeders initials of  “TBV” in the ear. The sheep are doing well at the regional and National breeders contests. To push the button: Keuring/ uitslagen, you get a view of the results at the regional and national breeders contests of the past few years. To push the button: Import Engeland and Import/export Frankrijk, you will see the animals we bought by Tom Francis( England ) and Joel and Jocelyn Simon in France . The picture book (fotoboek) shows you our animals and our visit to Clun. May you have interest in our Clun Forest sheep, Please have contact with us by the button of “gastenboek”(guestbook). Or by mail: vandertoorn@hotmail.com

www.stalgelkenhoeve.nl or www.clunforest.eu

 
 
Translation into Welsh:

Ar ffiniau Dyffryn Gelderse a'r Veluwe, gerllaw tref Barneveld (sy'n enwog am ei  ieir a'i wyau), mae ein defaid Clun Forest,a magwyd yn ofalus, yn pori'n heddychol. Rydyn wedi bod yn magu defaid o' r brîd yma ers 1991 ac wedi medru datblygu ar eu achau arbennig. Pan fyddwn yn magu 'rydym yn dewis stoc cyhyrog ond hefyd sy'n dangos ceinder.

Mae ein praidd yn cynnwys 14 o famogiaid, rhai hyrddod magu, a rhai defaid magu. Er mwyn cyflwyno gwaed newydd i mewn i'r praidd rydyn yn mewnforio stoc magu pennaf o wledydd tramor - o Leogr, Ffrainc ac hefyd o'r Iseldiroedd. Mae stoc o 'Stal Gelkenhoeve' yn boblogaidd iawn ac mae anifeiliaid yn cael eu allforio i Belgium a Ffrainc. Mae ein stoc wedi eu nodi  â "TBV" ar eu clustiau ac fe'u gwelir yn cael eu arddangos yn y sioeau genedlaethol yn ogystal a'r sioeau lleol - ac yn gwneud yn dda! Pan fyddwch yn clician ar y botymau: Keuring/uitslagen fe welwch y canlyniadau dros y rhai blynyddoedd diwethaf. Wrth glician y botwm: Import England and Import/export France, fe fedrwch weld yr anifeiliaid a brynwyd oddiwrth Tom Francis (England) a Joël a Jocetyn Simon (France). Mae'r albwm luniau (fotoboek) yn rhoi syniad i chwi o'n anifeiliaid ac hefyd ein ymweliad ni i Clun.

Os oes gennych ddiddordeb pellach yn nefaid Clun Forest, cysylltwch â ni drwy'r "Guestbook" (gastenboek) neu drwy'r post preifat vandertoorn@hotmail.com


 
 

Adres:
Gelkenhorsterweg 5
3771 RH Barneveld
Tel: 0342 490739
vandertoorn@hotmail.com

Te koop
Dit jaar nog ooi- en ramlammeren uit eigen fok te koop. Tevens enkele jonge ooien en jaarlingen.
Interesse?
Neem gerust contact op via telefoon, mail of gastenboek. Ook voor andere vragen.

Stal Gelkenhoeve

 
 
 
 
 ©2006 Lakemountain productions